Национален конкурс по превенция на наркоманиите

Национален конкурс по превенция на наркоманиите

       На Национален конкурс по превенция на наркоманиите, организиран от Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград и Община Благоевград, ученикът Георги Светославов Славов от VII клас на СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ямбол завоюва III място в категория Мултимедийна презентация на тема „Човекът – свободен и независим “. Конкуренцията бе излючително голяма, но той се пребори за третото място от около 200 проекта и бе награден с грамота и материална награда.

Ръководител: ст. учител Пенка Апостолова