Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I до XII клас през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ «Климент Охридски» с адрес: гр.Ямбол, ул."Стефан Караджа" №72

Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I до XII клас през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ «Климент Охридски» с адрес: гр.Ямбол, ул."Стефан Караджа" №72