„Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I до XII клас през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ „Св. Климент Охридски" - с адрес: гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72“

„Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I до XII клас през учебната 2019/2020 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ „Св. Климент Охридски" - с адрес: гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа” №72“