XXVIII математически турнир "Черноризец Храбър"

XXVIII математически турнир "Черноризец Храбър"

    На XXVIII математически турнир "Черноризец Храбър" (областно ниво), който се проведе на 01.11.2019 г.
в МГ "Ат. Радев"- Ямбол по случай Деня на народните будители, ученикът от 8а клас Георги Светославов Славов
 с преподавател ст.учител Р. Костова се класира на I-во място във възрастова група 7-8 клас и бе награден с
материална награда и грамота, връчени от председателя на СМБ (секция Ямбол) Г.Светичкова и директора на училището
г-жа Ж. Димитрова.

    Ученикът Даниел Милчев Бумбалов от 12a клас с преподавател ст.учител Р. Костова се класира на I-во
място във възрастова група 11-12 клас и получи златен медал и грамота, връчени  от председателя на
СМБ-секция Ямбол Г.Светичкова и директора на училището г-жа Ж.Димитрова.

   Турнирът е иницииран от Института по математика и информатика при БАН и е включен в Календарния план
за състезанията на Съюза на математиците в България и МОН.