Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Учениците изучават:

 Избираеми часове:

     – Изобразително изкуство          - 1 час;

     – Математика                             - 1 час;

     – Английски език                        - 1 час.

Факултативни часове:

     – Компютърно моделиране         - 1 час.

 

С ПОМОЩТА НА МУЛТИМЕДИЙНАТА ТЕХНИКА И ПОД УМЕЛОТО РЪКОВОДСТВО НА ДОКАЗАЛИ СЕ УЧИТЕЛИ, ЩЕ ВЪРВИМ УВЕРЕНО ПО ПЪТЯ НА ЗНАНИЕТО !

Обзаведените със съвременна мултимедийна техника ателиета очакват бъдещите талантливи първокласници да сътворят своите произведения на изобразителното изкуство !