Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

   На 18.05.2020г. от 14:00ч. се проведе заключително онлайн занятие по Проект BG05M2OP001-2.012-0001,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Образование за утрешния ден”.
 
    Темата на публичната изява беше „Защита на устройствата“. В клуб "Дигитални компетентности" участваха
11 ученици от 6 клас и един ученик от 5 клас.
     Гости на събитието бяха:
Г-жа Петя Деновска – старши експерт по математика в РУО Ямбол.
Г-жа Донка Иванова – старши експерт по информационно осигуряване в РУО Ямбол.
Г-жа Живка Димитрова – директор на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Ямбол.
     Дигитализацията вече е променила света. Бързото разпространение на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
е неудържима сила, проникваща буквално във всяка сфера на съвременния живот и оформяща ежедневието.
С участието си в проекта учениците  получиха базови знания, умения и компетентности за дигитално общуване и дигитални технологии.
Това е крачка напред за по добро образование в утрешния ден.

Ръководител на клуба: ст. учител по ИТ Пенка Апостолова