„Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I до XII клас през учебната 2020/2021 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ „Св. Климент Охридски" - с адрес: гр. Ямбол, ул.„Стефан Караджа” №72“

„Извършване на специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от I до XII клас през учебната 2020/2021 година по утвърдени маршрутни разписания до СУ „Св. Климент Охридски" - с адрес: гр. Ямбол, ул.„Стефан Караджа” №72“

Настоящата обществена поръчка е публикувана на 03.06.2020 г.

Документи: