УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. в I клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. в I клас

Учебна 2024/2025 година

I а клас - 22 места

I б клас- 22 места

I в клас- 22 места

 

Веска Москова

Директор на СУ „ Св. Климент Охридски”,

гр. Ямбол