УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. в I клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. в I клас

Свободни места прием първи клас

Учебна 2023/2024 година

I б клас- 2 места

I в клас- 3 места

 

Живка Димитрова

Директор на СУ „ Св. Климент Охридски”,

гр. Ямбол