История и цивилизации - Стефка Дакова

История и цивилизации - Стефка Дакова

За допуснати за участие в национален кръг на олимпиадата по история и ицивилизации
с грамота с лика на Климент Охридски и парична награда
бе наградена Нели Данаилова Русева от  VIв клас - класирана на I място
на Областния кръг на  Национална олимпиада по История и цивилизации,проведен на 28.02.2021 г. в гр. Ямбол.

Ръководител: ст. учител Стефка Дакова