Награди в конкурс "Водата е ценна"

Награди в конкурс "Водата е ценна"

В конкурс "Водата е ценна", посветен на Световния ден на водата - 22март, организиран от ПГ "В. Левски" - гр. Ямбол,
учениците Кармен Тодорова и Силвия Сталева от 7 клас на СУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Ямбол, с ръководител Мария Карамаркова, завоюваха първо място в категории презентация и постер.

Те бяха наградени с грамоти и материални награди.