На Викторина по история, която се проведе на 26.04.2014г. в ЧСОУ "Делфините", Старозагорски бани

На Викторина по история, която се проведе на 26.04.2014г. в ЧСОУ "Делфините", Старозагорски бани

           На Викторина по история, която се проведе на 26.04.2014г. в ЧСОУ "Делфините", Старозагорски бани учениците от СОУ "Св. Кл. Охридски"-град Ямбол спечелиха следните медали:
-Светослава Стоянова-4-ти клас-сребърен медал и грамота за второ място;
-Даниела Петрова-4-ти клас-бронзов медал и грамота за трето място;
-Гергана Караденизова-4-ти клас-четвърто място;
-Стефани Иванова-4-ти клас-шесто място;
-Михаил Димитров-4-ти клас-седмо място.