Състезание по Информационни технологи

Състезание по Информационни технологи

       На състезанието по Информационни технологи, състоялo се на 10 декември 2014 г.в ОДК-гр. Ямбол, Даниел Бумбалов и Иванета Ташкова, ученици от 7"б" клас в СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол  се класираха на 2-ро място във възрастова група 7-8 клас.
Преподаватели: ст. учители  К. Момчева и Р. Динева.
       На същото състезание Габриела Стойкова и Радост Хорева, ученички от 10"б" клас в СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол  се класираха на 1-во място във възрастова група 9-10 клас.
Преподаватели: гл. учител  Живка Димитрова и ст. учител П. Апостолова.