Графици на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Графици на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

В СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол за учебната 2023/2024 г. се прилага схемата  "Училищен плод" - за предоставяне на плодове и зеленчуци  и схемата "Училищно мляко" - за предоставяне на мляко и млечни продукти на деца и ученици от начален етап на обучение.

Схемите се прилагат с цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания.

Чрез използване на схемите се повишава  информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.