ИНОВАТИВНО СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ЗА ВТОРА ГОДИНА Е ДОМАКИН НА МОБИЛНОСТ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

ИНОВАТИВНО СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ЗА ВТОРА ГОДИНА Е ДОМАКИН НА МОБИЛНОСТ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“