СРЕЩА НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО С КМЕТА НА гр. ЯМБОЛ

СРЕЩА НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕТО С КМЕТА НА гр. ЯМБОЛ