Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017 година, публикувано на 18.07.2016 г.

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017 година, публикувано на 18.07.2016 г.

  1. „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни разписания" по обособени позиции както следва:

1/ гр. Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда - с.Зимница - гр.Ямбол – 141 км. /50 -местен автобус /.

2/  гр. Ямбол - с.Кукорево - с.Окоп - с.Ханово - с.Тенево - гр.Ямбол –     149 км. / 20 – местен автобус /.