Осигуряване на закуска на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI клас, публикувано на 18.07.2016 г.

Осигуряване на закуска на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI клас, публикувано на 18.07.2016 г.

Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2016 г. - 31.05.2017 г.  както следва:

Осигуряването на закуски в учебните дни на учебната 2016/2017 г. е за 38 деца в подготвителни групи и 375  ученици от начална образователна степен (I – IV клас), а осигуряването на обяди в учебните дни на учебната 2016/2017 г. е за 60 ученици от I до VI клас при целодневна организация на обучение.