Прием

Прием

сграда централна

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. в V клас

Свободни места прием пети клас

Учебна 2024/2025 година

V „а“ клас – 26 места

V „б“клас – 26 места

V „в“ клас – 26 места

Веска Москова

Директор на СУ „Св. Климент Охридски“

гр. Ямбол

1 клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г. в I клас

Учебна 2024/2025 година

I а клас - 22 места

I б клас- 22 места

I в клас- 22 места

 

Веска Москова

Директор на СУ „ Св. Климент Охридски”,

гр. Ямбол

ИКОНИ1

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

  СУ "Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - гр.ЯМБОЛ

ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

Презентация - Прием след VII клас

Профил „Изобразително изкуство“ със задължителни профилиращи учебни предмети изобразително изкуство и информационни технологии

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

Паралелка с профил “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

Паралелка с профил  “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
 

Изобразително изкуство с математика, информационни технологии и интензивно изучаване на английски език.

глобус

За бъдещите петокласници!

                       Съвременна материална база: