Профил на купувача

Профил на купувача

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017 година, публикувано на 18.07.2016 г.

  1. „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни разписания" по обособени позиции както следва:

1/ гр. Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда - с.Зимница - гр.Ямбол – 141 км. /50 -местен автобус /.

2/  гр. Ямбол - с.Кукорево - с.Окоп - с.Ханово - с.Тенево - гр.Ямбол –     149 км. / 20 – местен автобус /.

Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2015/2016 година, публикувано на 13.07.2015 г.

  1. Предмет на поръчката : „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и на деца, подлежащи на задължително обучение през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни разписания" по обособени позиции както следва:

           -  гр. Ямбол - с.Веселиново - с.Завой - с.Чарда - с.Зимница - гр.Ямбол – 141 км. /50 -местен автобус /.

Осигуряване на закуски и обяди на ученици за учебната 2015/2016 година, публикувано на 10.07.2015 г.

„Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до V клас при целодневна организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“