Home

Прием след VII клас

Профил „Изобразително изкуство“ със задължителни профилиращи учебни предмети изобразително изкуство и информационни технологии

Прием на 26 ученици след завършена основна образователна степен

 

И ОЩЕ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ:

СТИПЕНДИИ, БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ.

 

Постижения на нашите ученици

Конкурс „150 години памет за Апостола“

Награда в конкурса „150 години памет за Апостола“

На конкурса „150 години памет за Апостола“ организиран от ПГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" – Ямбол,

нашата ученичка от 11 клас Тодорка Русева бе отличена на  трето място.

Пожелаваме и нови предизвикателства и творчески успехи.

Иван

Награди от "Кукерландия - 2023"

Учениците Неделчо Неделчев от 11 "а" клас и Иван Василев от 6 "а" клас се представиха отлично в националните конкурси, които бяха част от изявите в Международният маскараден фестивал Кукерландия“-2023, гр.Ямбол
Неделчо Неделчев бе отличен с поощрителна награда за най – атрактивна маска в Национален конкурс - изложба по приложно изкуство „Кукерландия“, организиран от ОДК – Ямбол, а Иван Василев спечели трето място в национален конкурс за рисунка „Моята Кукерландия-нарисувай ми кукер“.
Техен преподавател е г-жа Светла Цветанова.

Пожелаваме им още много успехи в приложното и изящното изкуство!

Предстоящи събития

Е-училище

Партньори

 

 

Иновативно училище

лого с надпис

Прилагане на интерактивен образователен модел - „Уча, като действам“

Основна цел: Повишаване качеството на образование, мотивацията и  ангажираността на учениците. Формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни методи.

батик

Учебен предмет „Естетика и дизайн“- ФУЧ

Анастасия Крушкова- IVа-„Батик“: Нова техника и разнообразяване на стандартните часове, създаване на умения за презентиране на резултатите от екипната работа, развиване на умения за самоконтрол и самооценка.

интерактивни

Съвременни интерактивни методи

Красимира Калудова- Компютърно моделиране– РП- IIб клас: Дидактически електронни игри: Образователен инструмент, съчетан с модела  "Едно към едно" и използването на образователни платформи за активизиране на по-пасивните ученици: Learning Apps, Liveworksheets, Smartest,  Wordwall, Matific,  и др., както и авторски ресурси.

обърната

Методът „Обърната класна стая“

Мария Карамаркова- Философия - втори гимназиален етап: „Flipped Learning“: Педагогически подход, при който директните инструкции преминават от груповото пространство за обучение към индивидуалното пространство за обучение, а полученото групово пространство се трансформира в динамична, интерактивна учебна среда, където преподавателят ръководи учениците, докато прилагат концепции и се ангажират творчески в предмета.